Op 3 oktober presenteer ik samen met Jos van der Lans in
Pakhuis de Zwijger in Amsterdam ons nieuwe boek Sociaal doe-het‐zelven. De idealen en de politieke praktijk.

Sociaal doe‐het‐zelven gaat over mensen die zich verenigen om het heft in eigen hand te nemen. Het gaat over broodfondsen waarin zzp’ers voor elkaar garant staan als een lid door ziekte geen inkomsten heeft. Het gaat om families met sores die meer hebben aan een Eigen Kracht‐conferentie dan aan langs elkaar heen werkende hulpverleners. Het gaat over mensen die een coöperatie beginnen om met elkaar zonne-energie op te wekken. Het gaat over mensen die in één dag een heel land schoonmaken.

Het eerste deel van het boek gaat over deze do it ourselves‐
beweging. Het tweede deel gaat over wat deze beweging vraagt van de politiek. Hoe kan de lokale politiek deze kracht van onderop versterken?

Marjan Minnesma van Urgenda en Maaike Schnabel van Wehelpen.nl vertellen over hun praktijkervaringen met Sociaal doe‐het‐zelven.

De auteurs overhandigen de eerste exemplaren van het boek aan mensen die het sociaal doe‐het‐zelven al in de praktijk brengen. Wie dat zijn? Dat hoort u op 3 oktober.

Donderdag 3 oktober, 20.00 uur,
zaal open: 19.30, entree: gratis
de Zwijger, Piet Heinkade 179, Amsterdam
Geef je op via aanmelden@sociaaldoehetzelven.nl

Kijk op facebook.com/sociaaldoehetzelven

Kom naar mijn boekpresentatie op 3 oktober!